Thú vị với những trò chơi thể thao trên biển như chèo thuyền kayaking, jet ski, thả diều lướt sóng…

Thời gian hoạt động: 06:00 – 17:00