THE CLIFF RESORT & RESIDENCES

Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

HOTLINE: 1900 0394- 0252 3719 138

024 3936 5065 (Ha Noi)

028 3824 1548 (HCMC)

Khuyến Mãi