Tin Tức

Tintuc 6
En Sáng thứ Bảy ngày 18/06/2016, The Cliff Resort & Residences đã tổ chức thành công sự kiện ẩm thực “The Lost Recipes – Tái hiện những món ăn thất truyền của vùng biển Bình Thuận”. Sự kiện đã đem đến cho thực khách một bữa tiệc mãn nhãn, kích thích mọi tế bào vị giác […]
More Details
Tintuc 5
Sáng thứ Bảy ngày 18/06/2016, The Cliff Resort & Residences đã tổ chức thành công sự kiện ẩm thực “The Lost Recipes – Tái hiện những món ăn thất truyền của vùng biển Bình Thuận”. Sự kiện đã đem đến cho thực khách một bữa tiệc mãn nhãn, kích thích mọi tế bào vị giác […]
More Details
Tintuc 4
Sáng thứ Bảy ngày 18/06/2016, The Cliff Resort & Residences đã tổ chức thành công sự kiện ẩm thực “The Lost Recipes – Tái hiện những món ăn thất truyền của vùng biển Bình Thuận”. Sự kiện đã đem đến cho thực khách một bữa tiệc mãn nhãn, kích thích mọi tế bào vị giác […]
More Details
Tintuc 3
Sáng thứ Bảy ngày 18/06/2016, The Cliff Resort & Residences đã tổ chức thành công sự kiện ẩm thực “The Lost Recipes – Tái hiện những món ăn thất truyền của vùng biển Bình Thuận”. Sự kiện đã đem đến cho thực khách một bữa tiệc mãn nhãn, kích thích mọi tế bào vị giác […]
More Details
Tintuc 2
Sáng thứ Bảy ngày 18/06/2016, The Cliff Resort & Residences đã tổ chức thành công sự kiện ẩm thực “The Lost Recipes – Tái hiện những món ăn thất truyền của vùng biển Bình Thuận”. Sự kiện đã đem đến cho thực khách một bữa tiệc mãn nhãn, kích thích mọi tế bào vị giác […]
More Details
News 1
Sáng thứ Bảy ngày 18/06/2016, The Cliff Resort & Residences đã tổ chức thành công sự kiện ẩm thực “The Lost Recipes – Tái hiện những món ăn thất truyền của vùng biển Bình Thuận”. Sự kiện đã đem đến cho thực khách một bữa tiệc mãn nhãn, kích thích mọi tế bào vị giác […]
More Details

Khuyến Mãi